Kişisel Gelişim

blog

Kişisel Gelişim Nedir?

Kişisel gelişimin en temel noktası, kişinin kendini tanımasıdır. Kişisel gelişim; hedeflerimize ulaşmada bizi motive eden birçok teknik ve strateji içeren süreçtir. Kişisel gelişim; başkalarıyla iyi ilişkiler kurmada adımlar atmaktır. Kişisel gelişim; içimizdeki olumsuz düşünce, yargı ve inanç kalıplarını değiştirerek olumlu olan yeni düşünce, yargı ve inanç kalıplarını benimsemektir.

blog

Kişisel Gelişim Süreci

Kişinin kendini tanıması, hangi alanlarda ne durumda bulunduğunu belirlemesi ve eksik olduğunu düşündüğü alanlarda kendini geliştirmeye karar vermesi kişisel gelişim sürecinin başladığı andır. Kişisel gelişim her insanın şu anki hal ve durumundan kendisinin en yüksek hal ve durumuna geçiş yapmayı bilinçli olarak istediği anda başlar. Kişisel gelişim, insanın bulunduğu hal ve durumundan kendisinin en yüksek potansiyelini ortaya çıkartmasıdır.

blog

Kişisel Gelişimin Faydaları Nedir?

Kişisel gelişim bireyi çok yönlü geliştirmeyi amaçlar. İnsanı sosyal hayatta etkili, verimli, güçlü kılmanın yoludur. İnsan kişisel gelişimini ancak farklı öğrenmelerle gerçekleştirilebilir. Kişi farklı konularda bilgisini arttırdıkça ve bu bilgiler arasında ilişkiler kurdukça yaratıcı düşünme becerisi kazanır.

blog

Kişisel Gelişim Paketleri

İnsan Kaynakları Yönetimi
Etkin Yönetim ve Liderlik
İleri Satış Pazarlama ve İkna Teknikleri
Etkili Konuşma ve Diksiyon
Etkili İletişim ve Beden Dili
Takım Çalışması ve Performans Yönetimi
Motivasyon ve Sitres Yönetimi
Zaman Yönetimi
Kurumsal Kültür Bilinci Eğtimi
Marka Bilinirliğini Artırma Eğitimi
Ekip Yönetimi Eğitimi
Kurumsallaşma Eğitimi
Temel İhrcat Eğitimi

blog

Kişisel Gelişim Çalışmaları

Kişisel gelişim raporları!

Profesyonel yardım için

© Copyrights WebtasarimVeReklam.com